Muôn kiểu “chế” bậc tam cấp sau khi bị phá bỏ vì lấn chiếm vỉa hè

0
1003

Sau khi thực hiện tổng lệnh ra quân phá bỏ hàng loạt các bậc thềm, bậc tam cấp lấn chiếm vỉa hè, người dân Hà Nội và TP HCM đã “chế” bậc cầu thang vừa đảm bảo không lấn chiếm vỉa hè, vừa thuận tiện cho việc đi lại. Mỗi gia đình 1 cách khắc phục…

1. Dùng bê tông tạm thời

muon-kieu-che-bac-tam-cap-sau-khi-bi-pha-bo-vi-lan-chiem-via-he-1

muon-kieu-che-bac-tam-cap-sau-khi-bi-pha-bo-vi-lan-chiem-via-he-2

2. Bậc di động bằng sắt

muon-kieu-che-bac-tam-cap-sau-khi-bi-pha-bo-vi-lan-chiem-via-he-3

muon-kieu-che-bac-tam-cap-sau-khi-bi-pha-bo-vi-lan-chiem-via-he-5

3. Các loại bao bố đựng cát xếp chồng lên nhau

muon-kieu-che-bac-tam-cap-sau-khi-bi-pha-bo-vi-lan-chiem-via-he-6

muon-kieu-che-bac-tam-cap-sau-khi-bi-pha-bo-vi-lan-chiem-via-he-7

muon-kieu-che-bac-tam-cap-sau-khi-bi-pha-bo-vi-lan-chiem-via-he-8

4. Bậc gỗ

muon-kieu-che-bac-tam-cap-sau-khi-bi-pha-bo-vi-lan-chiem-via-he-9

muon-kieu-che-bac-tam-cap-sau-khi-bi-pha-bo-vi-lan-chiem-via-he-10

muon-kieu-che-bac-tam-cap-sau-khi-bi-pha-bo-vi-lan-chiem-via-he-11

muon-kieu-che-bac-tam-cap-sau-khi-bi-pha-bo-vi-lan-chiem-via-he-12

muon-kieu-che-bac-tam-cap-sau-khi-bi-pha-bo-vi-lan-chiem-via-he-13

muon-kieu-che-bac-tam-cap-sau-khi-bi-pha-bo-vi-lan-chiem-via-he-14

muon-kieu-che-bac-tam-cap-sau-khi-bi-pha-bo-vi-lan-chiem-via-he-15

muon-kieu-che-bac-tam-cap-sau-khi-bi-pha-bo-vi-lan-chiem-via-he-16

muon-kieu-che-bac-tam-cap-sau-khi-bi-pha-bo-vi-lan-chiem-via-he-17

muon-kieu-che-bac-tam-cap-sau-khi-bi-pha-bo-vi-lan-chiem-via-he-18

muon-kieu-che-bac-tam-cap-sau-khi-bi-pha-bo-vi-lan-chiem-via-he-19

Tin tức liên quan

CHIA SẺ

BÌNH LUẬN